Ana metne git

Türkiye

Orta vadeli Yönetim Planı

Orta vadeli Yönetim Planı “Nitto Beyond 2023”

Nitto Beyond 2023 Konsepti

Orta vadeli yönetim planı “Nitto Beyond 2023”, 2030 için uzun vadeli bir vizyon ortaya koyar ve ilk üç yılda buna ulaşmak için bir eylem planı oluşturur.

“Nitto Beyond 2023”, dış ortamlara karşı dayanıklı bir kurumsal yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bunu başarmak amacıyla, plan üç temel faktörü belirler: “ESG Yönetimini Desteklemek”, “İnovasyonu Hızlandırmak” ve “Yönetim Altyapısını Güçlendirmek”. Sürdürülebilirlik taahhüdümüzü uygulamaya koyarak ve insanların sağlıklı yaşamlarına ve sürdürülebilir küresel bir çevreye daha da fazla katkıda bulunarak, daha fazla ilerleme kaydetmeyi amaçlıyoruz.

Orta vadeli Yönetim Planı “Nitto Beyond 2023”

Yönetim hedefi

Mali hedefler açısından, MY2023 itibarıyla 920 milyar JPY ve 140 milyar JPY işletme geliri rekorunu hedefliyoruz.

Finansal olmayan hedefler açısından, Nitto'nun rekabetçi gücünün kaynağı olan yeni ürünlerin oranını sürdüreceğiz, karbonsuz bir toplumun beklentisiyle CO2 emisyonlarını azaltacağız ve bir çeşitlilik formu olarak yönetim pozisyonlarında kadınların yüzdesinde bir artışı teşvik edeceğiz.

Yönetim hedefi

İş Portföyü

Dengeli bir iş kompozisyonu elde etmek için Endüstriyel Bant ve İnsan Yaşamının iş kompozisyonu oranını iyileştirmeyi hedefleyeceğiz.
※İş portföyü, Yıllık Menkul Kıymetler Raporunda açıklanan segmentlere dayanmaktadır.

İş Portföyü

İş Büyümesi ve Yatırım Yaklaşımları

MY2020 gelirimize dayanarak, mevcut işletmelerle organik büyümeyi, Şirket Satın Alma ve Birleşme ve diğer yollarla inorganik büyümeyi teşvik ederek, üç yıl boyunca 160 milyar JPY gelir artışı sağlamayı hedefleyeceğiz.

İş Büyümesi ve Yatırım Yaklaşımları

Nitto odak alanları

“Bilgi Arayüzü”, “Yeni Nesil Mobilite” ve “Yaşam Bilimi”, Nitto’nun önceki Orta Vadeli Yönetim Planı ‘Jitsugen-2020’de üç odak alanı olarak belirlenmiştir.
Pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vererek ve Nitto’nun güçlü yönlerinden yararlanan yeni ürünleri erken bir aşamada tanıtarak, bu alanlarda iş büyümesini hedefleyeceğiz. “Yaşam Bilimi” alanını “İnsan Yaşamı” olarak yeniden tanımladık. Farmasötik ve tıbbi parçaların geleneksel katkılarına ek olarak, küresel çevre ve insanların sağlıklı ve rahat yaşam tarzları ile birlikte var olmaya katkıda bulunan ürünlerin geliştirilmesini hızlandıracağız.

Nitto odak alanları

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Related Information

Üst Sayfaya Dön