Ana metne git

Türkiye

Basın Açıklaması 2021

2021/Mar/31

İlk Geliştirme Aşamasından Ticari Üretime Kadar

Nitto, Tedavi Amaçlı Oligonükleotit Üretim İşini Büyütüyor

Hem yaygın hem de zor tedavi edilen hastalıkları tedavi etme potansiyeline sahip tedavi amaçlı oligonükleotitlerin pazarda hızlı bir şekilde yayılmasına yanıt olarak, Nitto Denko Corporation (Genel Merkez: Osaka; Başkan: Hideo Takasaki; bundan böyle “Nitto” olarak anılacaktır), Nitto'nun bir iştiraki olan Nitto Denko Avecia Inc.'e (Genel Merkez: Massachusetts, ABD; bundan böyle “Avecia” olarak anılacaktır) ve diğer ilgili iş kuruluşlarına ve grup şirketlerine yaklaşık 25 milyar Japon Yeni yatırım yapacak. Bu yatırım, tedavi amaçlı oligonükleotit işinin üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Nadir görülen hastalıklara odaklanan mevcut klinik gelişmelere ek olarak; yaygın hastalıklar ve kanser gibi zor tedavi edilen hastalıklar için tedavi amaçlı oligonükleotit geliştirme faaliyetlerini ticarileştirmeye doğru adımlar da atılıyor.

2011 yılında Avecia'nın satın alınmasından bu yana Nitto; hammadde imalatında, etkin maddelerin sözleşmeli üretiminde, nihai formülasyonda, ilaç ürünlerinin sözleşmeli üretiminde ve analitik hizmetlerde kapsamlı bir değer yaratmak için kaynaklara yatırım yapmaya devam ediyor. Böylelikle Nitto, tedavi amaçlı oligonükleotit pazarının büyümesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Milford MA'de bulunan Avecia genel merkezinde, hızlı ve güvenilir üretim süreci tasarım hizmetlerini geliştirmek için 1.200'den fazla oligonükleotit dizilimini kullanan Avecia, edindiği deneyimle tedavi amaçlı oligonükleotit üretim sürecini ve analitik gelişimini geliştiriyor. Ayrıca, Avecia ticari ölçekte yeterli miktarda tedarik sağlayabilmek amacıyla, etkin maddenin ticari üretimi için yeni bir bina ve üretim hattı kuracak. Süreç geliştirme binasının 2021 yılında, ticari üretim binası ve üretim hattının da 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Geleceğe dair planlara; tedavi amaçlı oligonükleotit üretimi için kullanılan polimer desteğinin tedarik kapasitesini daha da artırmak ve erken dönem klinik ölçekte üretimi sağlayabilmek amacıyla tedavi amaçlı oligonükleotit üretim hattını genişletmek için tahsis edilen bir diğer 25 milyar Japon Yeni tutarındaki yatırım da dahildir.

Yüksek performanslı malzemeler üreten Nitto, “Innovation for Customers” marka sloganı altında yeni ürünler ve yeni işlevler geliştirerek daha iyi bir toplum ve çevre hedefini gerçekleştirmeyi amaçlar. Nitto, kapasitesini güçlendirerek ilk geliştirme aşamasından ticari ölçeğe kadar üretimin tüm aşamalarını sorunsuz bir şekilde yönetebilir. Bu, Nitto'nun hızla büyüyen tedavi amaçlı oligonükleotit pazarını desteklemesine ve daha güvenli ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmasına olanak tanıyacaktır.

Milford tesisindeki yeni binanın fotoğrafı

NITTO DENKO AVECIA INC. Hakkında

Milford (Massachusetts) ve Cincinnati'de (Ohio) tesisleri bulunan Nitto Denko Avecia Inc., tedavi amaçlı oligonükleotit üretim ve geliştirme hizmetlerinde liderdir. Tedavi amaçlı DNA ve RNA tabanlı maddeleri, miligramlık küçük miktarlardan ticari ölçekteki büyük miktarlara kadar tedarik edebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen www.Avecia.com adresini ziyaret edin.

Tedavi Amaçlı Oligonükleotitler Hakkında

Tedavi amaçlı Oligonükleotitler, DNA ve RNA gibi nükleik asitlerden oluşur ve tedavi amaçlı antikorlardan sonraki yeni nesil farmasötikler olarak kabul edilir. Tedavi amaçlı oligonükleotitler, gen ekspresyonu üzerindeki doğrudan etkileri sayesinde daha önceleri zor tedavi edilen hastalıkların tedavisine olanak tanıyan devrim niteliğinde bir ilaç çıkarabilir ve ticari gelişiminde hızlı ivme kazanabilir. Bunun sonucunda da ticarileştirmeye yönelik geliştirme çalışmaları bir ivme kazanıyor.

İrtibat için

Duyuru
Yayın tarihindeki bilgi aşağıdadır. Bu bilgi diğer ortamlardaki bilgiden farklı olabilir. Lütfen bunu bir ön uyarı olarak kabul edin.

Related Information

Üst Sayfaya Dön