Ana metne git

Türkiye

Polimer Fonksiyonu Kontrol Teknolojisi

Polimer Tasarım Teknolojisi

Polimer tasarım tekniği, moleküler tasarım, vs. yoluyla monomerlerin kimyasal yapısını kontrol ederek işlevsel farklı polimer malzemeler elde edilmesinde kullanılır.

Gerdirme Teknolojisi

Gerdirme teknolojisi, film özelliklerinin değiştirilmesine olanak veren, ısıtılmış plastik filmin gerdirilmesi yoluyla, belirli bir mertebede molekülleri bir hizada sıralamak için kullanılır.

Fotopolimer Teknolojisi

Fotopolimer, düşük bir düzeyde optik enerji ışıması kullanılarak kimyasal yapıların kolaylıkla değiştirilebileceği, optik bir işlevsel gruplu monomer veya polimer moleküler sistemi olarak tanımlanır.

Kontrollü Çözme Teknolojisi

Deri yoluyla sirayet eden tedavi edici ilaçlar söz konusu olduğunda, kararlı kan konsantrasyonunu uzun vadede sürdürebilmek önemlidir.

Polimer Karışımı / Polimer Alaşım Teknolojileri

Polimer Karışımları ve Alaşımları, polimerlerin tek tek kullanılmaları ile elde edilemeyecek olan yeni kabiliyetler veya fonksiyonları elde etmek için iki ya da daha fazla sayıda polimer cinsini sentezleyen bir tekniktir.

Yüzey Değiştirme Teknolojisi

Birden fazla özelliğe sahip ürünler, filmin yüzeyine çeşitli özelikler eklenerek ve istenilen amaçları karşılayacak yüzey oluşturularak gerçekleştirilirler.

Gözeneklilik Oluşturma Teknolojisi

Gözenek tekniği, polimer molekülleri içerisinde köpük veya gözeneklilik elde etmek için kullanılır.

Organik / İnorganik Hibrit Teknoloji

Genel olarak, organik maddeler göze çarpar bir işlenebilirlik sunar, ancak düşük ısıl iletkenliği, düşük elektrik iletkenlik özellikleri ve lineer genleşmede büyük katsayılara sahiptir.

Üst Sayfaya Dön