Ana metne git

Türkiye

Kaplama Teknolojisi

Yüksek-Hassasiyette Kaplama Teknolojisi

Yüksek-hassasiyette kaplama tekniği, eşit dağılımlı kalınlık ve yüksek nitelikli görünüm ile neticelenen hassasiyette polimer filmin her cinsinin kaplanması için bir yöntemdir.

Polimerizasyon Teknolojisi

Polimerizasyon tekniği, düşük molekül kütleli monomerlerden yüksek molekül kütleli polimerler sentezlenmesi vasıtasıyla, yapışkan özelliklerinin belirgin ölçüde değiştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Kurutma Teknolojisi

Kurutma tekniği, her cinsten polimer film kurutmanın yanı sıra, bir baz malzeme olarak kullanılan sıvı kaplama için de kullanılır.

Saçılma ve Karıştırma Teknolojisi

Saçılma / harmanlama teknikleri, sıvının eşit dağılımlı olarak saçılması ve sonra toz ile bunun karıştırılması yoluyla işlevsel filmin özelliklerinin kararlı hale getirilmesi bakımından esastır.

Ağ İşleme Teknolojisi

Baz malzeme taşıma tekniği, proses esnasında bozulmaları önlemek üzere, istikrarlı bir şekilde, filmler gibi esnek malzemelerin taşınmasında kullanılır.

Laminasyon (Tabaka Oluşturma) Teknolojisi

Bağlama tekniği, yapışkanlar ve bağlayıcı maddeler kullanan polimer işlevsel filminin her bir türünün lamine kaplanması için kullanılır.

Üst Sayfaya Dön