Ana metne git

Yerel Çevre Koruma Girişimleri 2009

Nitto Denko (HK) Earth Hour 2010 ‘a katılıyor

Ltd. küresel ısınmanın önlenmesini destekleyen uluslararası bir etkinlik olan "Earth Hour 2010"a katılmıştır. Etkinlik, 2007 yılında Dünya Vahşi Yaşam Vakfı tarafından başlatılmıştır. Katılımcılar, tüm etkilik boyunca ışıkları tümüyle söndürerek, küresel ısınma sorununa karşılık verir yönünde niyetlerini göstermişlerdir.

Etkinliğe tüm Hong Kong katılımı cesaretlendirilmiştir. Nitto Denko (HK), çağrıya cevap vermiş ve tüm çalışanlarını ışıklarını ve elektrikli cihazlarını kapatmalarının yanı sıra, düşük bir karbon yaşam tarzını benimsemeyi başlatılmasına katılmaları için cesaretlendirilmiştir. 27 Mart 2010 tarihinde, tüm dünyada 125 ülkede 4.000'in üzerinde kentte bir saatliğine 'ışıklar-sönsün' etkinliği gerçekleştirilmiş ve küresel ısınmanın önlenmesini destekleyici bir girişim olarak dünyaca üne sahip pek çok bina buna katılmıştır.

Tayland Hükümeti tarafından desteklenen “Mangrove Ekimi” etkinliğine katılım

Ltd, çalışanları ve aileleri, sponsorluğunu Tayland Hükümeti’nin yaptığı bir girişim olan “Mangrov ekilmesi”ne katıldı. Mangrovların deniz suyunu temizledikleri söylenmektedir. Programda yer alan katılımcılar, filizleri ekerken, hayli çamura bulandılar.

Çalışanlar ve aileleri hindistan sakız ağacı ekimi yapıyor

Şengzen Kenti Ağaç Ekimi Yıllık bir Etkinlik Haline Geliyor

27 Mart 2010’da, Nitto Denko Fine Circuit Technology (Şengzen) Co. Bu etkinlik, bir önceki yılda olduğu gibi, birçok şirketin yer aldığı kentten yapılan bir çağrıya yanıt olarak gerçekleştirildi. Gelecekte de çevrenin korunmasıyla ilişkili faaliyetleri gerçekleştirme ve katılmayı sürdüreceğiz.

Tohoku Tesisi, Gözalıcı Çevreci Uzay Ortamı için Ödül Alıyor

1 Ekim 2009 tarihinde, Nitto Tohoku tesisi, Gözalıcı Çevreci / Yeşil Uzay Ortamları Oluşturmak üzere Fabrikaların Cesaretlendirilmesi için 28. Ödül, ağaç dikimini destekleyen ve hem bitki hem de çevreleyen ortamın her ikisi dâhilinde çevresel gelişmişlik açısından güvenilirlik elde etmiş olan üretim tesislerine verilmektedir. Tohoku Tesisi, 14 ödül kazanan arasından birinci seçilmiştir.

Ana binanın ön kısmı Tohoku Tesisi

Onomichi Tesisi, “Eco Geçiş” Ödülünü Alıyor

Nitto Onomichi Tesisi, 2007’den bu yana çevre dostu otobüsleri düzenli olarak çalıştırarak, “Eco Geçiş”e terfi etmiştir. Çabalarımızın değerlendirilmesiyle, Temmuz 2009 tarihinde, Kişisel Mobilite ve Ekolojik Taşımacılık için kurulan Vakıftan (“Eco-Mo Vakfı”), ilk “Mükemmel Eco-Geçiş İş Yeri” olarak sertifikalandırıldık ve tescil edildik.

Ayrıca, CO2 azaltımı için, bölgedeki trafik sıkışıklığını rahatlatmak ve trafik kazaları risklerini azaltmak amacıyla, Bakanlığın oldukça itibarlı Arazi, Altyapı, Taşımacılık ve Turizm Ödülünü de almış bulunmaktayız. Bu ödül, 2009 yılında, Arazi, Altyapı, Taşımacılık ve Turizm Bakanı tarafından kamu ulaşımı alanında çevrenin korunması mükemmelliğinin idraki için verilmektedir.

Soldan ikinci: Yukio Nagira (Başkan) Soldan üçüncü: Mikazuki (Arazi, Altyapı, Taşımacılık ve Turizm konularında Parlamento Sekreteri)

Kimi Grup Şirketlerinde UNEP Dünya Çevre Fotoğrafçılık Sergilerinin Açılması

2009 yılında, Nitto Group, “Çevreci Tasarım Faaliyeti” adında çalışanın çevre farkındalığı kampanyasını gerçekleştirmiştir. Buna ilaveten, “ışıkların hafifçe karartılması kampanyası” temelinde, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) Dünya Çevrecilik Fotoğraf Sergisi oluşturduk: Gerek yurt içi gerekse denizaşırı grup şirketleri ve üslerinde Your World (Sizin Dünyanız) etkinliğine odaklanılması. Bu sergi, tüm küresel Nitto Group çalışanları arasında çevresel farkındalığı arttırmaya hizmet etmiştir. Çevre sorunlarına olan farkındalığı daha da fazla arttırmak üzere, tüm iş yerlerimizde bu kampanyayı tanıtmayı sürdüreceğiz.
Sergi1
Sergi2

Hydranautics, The Climate Registry (İklim Tesciline) katılan İlk Membran Üreticisidir

Hydranautics, İklim Tesciline (The Climate Registry) katılan ABD-üslü ilk membaran üreticisi olmuştur. İklim Tescili (The Climate Registry) sera gazı emisyonlarını hesaplamak, doğrulamak ve raporlamak üzere, tutarlı ve şeffaf standartlar ortaya koyan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Tescil yoluyla kendilerinin sera gazı emisyonlarını izlemeyi ve kamu ile paylaşmayı taahhüt eden, 331’in üzerindeki belli başlı şirketler, şehirler ve resmi ve gayri-resmi ajanslardan oluşmaktadır.

Hydranautics, İklim Tesciline katılarak, süregelen çevreciliğin hizmetkârı olma sorumluğunun taahhüdünün bir parçası olarak, kendilerinin sera gazı emisyonlarını daha da azaltma amacını temel bir çizgi olarak belirlemiştir.

Raporumuza, The Climate Registry (İklim Tescili) web sitesinden erişilebilir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)