Skip to Main text

Europe

Nitto Belgium Life Saving Rules

LSR 1 - Betreed geen besloten ruimte zonder vergunning

  • Ken en herken een besloten ruimte;
  • Betreed geen besloten ruimte, tenzij noodzakelijk;
  • Zorg voor een goedgekeurde vergunning;
  • Volg steeds de gemaakte afspraken:
    • Draag de juiste PBM’s;
    • Zorg voor een veiligheids-wacht en vluchtplan;
    • Controleer de atmosferische situatie.
In de fabriek Op kantoor of thuis
Gebruik steeds een vergunning om een besloten ruimte te betreden. Ook thuis kan je een besloten ruimte hebben. Denk maar aan een regenwaterput of een septische put! Neem jij de juiste voorzorgen bij het betreden ervan? Doe dit nooit als je alleen bent, of zonder iemand vooraf op de hoogte te stellen.
ATAX logo

Back to Page Top