Ana metne git

HJ-3160W/HJ-9150WNükleik Asit Sentezi için Partiküller

Nükleik asit ilaçları, nükleik asit (oligonükleotit) adı verilen, DNA ve RNA’nın yapısal bileşenlerinden üretilen farmasötik ürünlerdir. Bu ilaçlar gen ekspresyonuna doğrudan etki ederek daha önce tedavisi zor olan hastalıkların tedavisi için büyük bir umut vermektedir. Bunlar farmasötik bir ürün olarak antikor ilaçlarından hemen sonra gelmektedir ve nükleik asit ilaç pazarının yakın gelecekte genişlemesi beklenmektedir. Antikor ilaçlarından farklılık gösterdikleri bir yön, nükleik asit ilaçlarının sentezlenebilmesidir. Nükleik asit ilacının sentezlenmesi için yüksek performanslı NittoPhase polimer boncukları geliştiriyoruz ve dağıtıyoruz (temel olarak katı faz sentezi için taşıyıcılar) ve aynı zamanda, nükleik asit ilacının yenilikçi şekilde geliştirilmesinde uzmanlaşmış olan farmasötik ve biyoteknoloji şirketlerine üretim ve hizmetler sağlıyoruz. NITTO DENKO Avecia bu çalışmaların merkezinde yer almaktadır ve nükleik asit ilaçlarının ısmarlama olarak üretilmesinde en üst düzeyde bir paya sahip.

Toptan Şekilde Nükleik Asit İlacı

Nitto Denko Avecia Inc.

NITTO DENKO Avecia nükleik asit ilacı sentezi ve üretimi ısmarlanan bir biyoteknoloji şirketidir ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Milford, Massachusetts ve Cincinnati, Ohio’da bulunan iki şubesi vardır. Nükleik asit ilacının umut verici alanında iş temelimizi güçlendirmek için nükleik asit ilacı üretimi alanında çok yüksek bir paya sahip bir şirket olan Avecia Biotechnologies, Inc.’yi Şubat 2011’de satın aldık ve yeniden kurduk.

NITTO DENKO Avecia, antisens, siRNA, aptamer, immunostimülanlar, miRNA ve sahte moleküller dâhil olmak üzere klinik öncesinden ticari tesis aşamalarına kadar toptan şekilde çok çeşitli nükleik asit ilaçları üretmektedir. Üretim, FDA onaylı cGMP tesislerinde yapılmaktadır. Ayrıca, analiz yöntemi geliştirme, süreç doğrulama, kararlılık testi, radyo-etiketleme, kalite kontrolü ve farmasötik işler desteği dâhil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sağlamaktadır.

  • * cGMP: Mevcut İyi Üretim Uygulaması (İlaç ürünleri vb. için mevcut üretim ve kalite kontrol standartlarını belirtir) Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi tarafından, farmasötik ürünlerin, vb. üretilmesi ve test edilmesi için geçerli olan kalite kontrol sistemleri.
NITTO DENKO Avecia Inc.

HJ-3160W/HJ-9150WNükleik Asit Sentezi için Partiküller

İnsan Genomu Ürününün tamamlanmasıyla, geniş bir hastalık yelpazesinin ve patolojik mekanizmaların nedenleri genetik düzeyde giderek daha geniş bir ölçekte ortaya çıkmaktadır. Bu atılımlar sayesinde yeni tedavi yöntemleri de keşfedilmektedir.

Gen veya nükleik asit tedavileri gibi gelişmiş düzeyli hastalık tedavisi yöntemlerinde, hastalıkları iyileştirmek için genlerin kendi karakteristik işlevlerinden yararlanılarak, genler veya bunların bileşenleri insan vücuduna verilmektedir.

Geni veya protein aktivitesini baskılamak için kimyasal olarak sentezlenen nükleik asitlere genellikle nükleik asit ilaçları denmektedir.

Bu, gelecek vadeden yeni bir tedavi olarak büyük bir ilgi çekerek keşfedilmesinden yalnız sekiz yıl sonra 2006 yılında Fizyoloji veya Tıp alanında Nobel Ödülü verilmiş bir tür RNA enterferansı olan siRNA mekanizmasını içermektedir. Polimer sentezi teknolojisi kullanılarak geliştirilen materyallerimiz şimdi gen ve nükleik asit tedavilerinde kullanılmaktadır.

HJ-3160W/HJ-9150WNükleik Asit Sentezi için Partiküller

Partikülün Üstünde veya İçinde Nükleik Asit Sentezinin Görüntüsü

Nükleik Asit Sentezi için Partiküller Boncuk:NittoPhase

NittoPhase, dünya çapında yalnızca Kinovate Life Sciences, Inc. tarafından satılmaktadır.

Kinovate Life Sciences, Inc.

İrtibat için

TEL +90-212-886 90 40

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30 (Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Search by other product categories

İrtibat için

TEL +90-212-886 90 40
Çalışma saatleri (Türkiye saati ile) 8:00-17:30
Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç