Ana metne git

Türkiye

Uyumluluk

Uyumluluk Terfi Sistemi

Nitto’da, tüm Grup içindeki hukuk ve etik sorunları izlemek için CSR Komitesi Başkanı’nın yönetiminde CSR Komitesini, Hukuk ve Etik Uyumluluk Komitesini oluşturarak uyumluluğu sağlarız. Uyumluluğa ilişkin önemli bir olay ortaya çıkarsa, Kurumsal Strateji Komitesinde ve diğer toplantılarda yönetime rapor edilecek ve buna göre hareket edilecektir.
Grubun tüm çalışanlarının kullanabileceği bir bilgi uçurma sisteminin (ayrıntılar için, lütfen bkz. Nitto Group İş Davranış Kılavuz İlkeleri) yanı sıra Nitto Group ile etkileşimleri içeren iş ortaklarımızın uyumsuzluk veya şüpheli uyumsuzluk durumlarında danışmanlık istemek üzere kullanabilecekleri İş Ortağı Acil Hattını uygulamaya koyarak, hukuk ihlallerinin ve etik sorunların erken tespitini sağlamak için her türlü çaba sarf edilmektedir.

Raporlama Sistemleri İlgili kişiler için Raporlanan / İşleme Alan
a. Tüm Grup için Grup çalışanları Uyumluluk departmanları
b. Her bir ülke/bölge için İlgili ülkeler/bölgeler için grup çalışanları Üçüncü taraf kuruluşları
c. İş Ortağı Acil Hat İş ortakları Uyumluluk departmanları
a. ve b. İhbar sistemi

Uyumluluk hakkındaki Anlayışımızı Derinleştirmek

Çeşitli kültürel geçmişlere, âdetlere ve milliyetlere sahip olan tüm çalışanlarımıza 16 dilde sunulan İş Davranış Kılavuz İlkelerimizi dağıtıyoruz ve yeni çalışan oryantasyonumuzun bir parçası olarak Kılavuz İlkeler hakkında eğitim almalarını zorunlu kılıyoruz.
Yönetim seviyesindeki çalışanlar için, uyumluluk CSR atölye çalışmalarının parçası olarak ele alınan konulardan biridir ve uyumluluğu sadece alıştırmada bırakmamaları, ayrıca adaletsizliğin izlenmesi ve önlenmesinde aktif bir rol oynamaları için teşvik edilmektedirler.
Ayrıca, iş ortaklarımızdan CSR Tabanlı Tedarik Kılavuz İlkelerinde uyumluluğu kapsamlı biçimde gözlemlemelerini ve CSR Satın Alma Anketini ve CSR Satın Alma Tedarikçinin Değerlendirme Kontrol Listesini kullanarak uyumluluk durumlarını doğrulamalarını isteriz.
2019 mali yılında, Nitto Group rekabet karşıtı/tröst davranışları veya tekelci uygulamalar nedeniyle hukuk işlemine maruz kalmamış ve çevre kanunları/düzenlemeleri veya sosyo-ekonomik sonuçlar ile ilişkili ciddi hukuk ihlallerini işlememiştir.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)

Üst Sayfaya Dön