Ana metne git

GRI İçerik Endeksi 2023

Nitto Group, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartlarına göre sürdürülebilirlik hakkında hangi bilgilerin açıklanması gerektiğini belirler.
Nisan 2022 ile Mart 2023 tarihleri arasında bu GRI içerik endeksinde belirtilen bilgileri rapor ettik.

■Genel Açıklamalar

Tanım Bilgi konumu / Yorum
*“Nitto Group Birleştirilmiş Rapor” için, Nitto Group Birleştirilmiş Rapor 2023’e atıfta bulunuyoruz.
1. Kuruluş ve onun raporlama uygulamaları
2-1 Kurumsal ayrıntılar Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/about_us/corporate/outline/)
2-2 Kuruluşun sürdürülebilirlik raporlamasına dâhil olan tüzel kişilikler Birleştirilmiş Rapor 2023 S2 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/about_us/access/)
2-3 Raporlama dönemi, sıklığı ve iletişim noktası Birleştirilmiş Rapor 2023 S2, S78
2-4 Bilgilerin yeniden ifadeleri Birleştirilmiş Rapor 2023 S75 (Patent Yayınları) ve Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (Önceki yıllardan bazı rakamlar)(https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
2-5 Dış güvence Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (Önceki yıllara ait çevre verilerinin bazıları) (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
2. Faaliyetler ve işçiler
2-6 Faaliyetler, değer zinciri ve diğer iş ilişkileri
2-7 Çalışanlar Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve Menkul Kıymetler Raporu (Bölüm 1-1-5 Çalışanlar)
2-8 Çalışan olmayan işçiler
3. Yönetişim
2-9 Yönetişim yapısı ve bileşimi Birleştirilmiş Rapor 2023 S57-64 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/ir/governance/system/)
2-10 En yüksek yönetişim organının aday gösterilmesi ve seçilmesi Birleştirilmiş Rapor 2023 S61 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/ir/governance/system/)
2-11 En yüksek yönetişim organının başkanı Birleştirilmiş Rapor 2023 S64 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/ir/governance/board_policy/)
2-12 Etkilerin yönetilmesinin denetlenmesinde en yüksek yönetişim organının rolü Birleştirilmiş Rapor 2023 S63-65 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/ir/governance/constructive_dialogue/)
2-13 Etkileri yönetmek için sorumluluk devri Birleştirilmiş Rapor 2023 S63-64
2-14 Sürdürülebilirlik raporlamasında en yüksek yönetişim organının rolü Birleştirilmiş Rapor 2023 S63-65
2-15 Çıkar çatışmaları Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/ir/governance/board_policy/)
2-16 Kritik endişelerin iletilmesi Birleştirilmiş Rapor 2023 S63-64, S69
2-17 En yüksek yönetişim organı hakkında toplu bilgi Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/ir/governance/board_policy/)
2-18 En yüksek yönetişim organının performansının değerlendirilmesi Birleştirilmiş Rapor 2023 S64-65
2-19 Ücretlendirme politikaları Birleştirilmiş Rapor 2023 S65-66 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/ir/governance/board_policy/)
2-20 Ücretlendirmeyi belirleme süreci Birleştirilmiş Rapor 2023 S65-66 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/ir/governance/board_policy/)
2-21 Yıllık toplam ücret oranı
4. Strateji, politikalar ve uygulamalar
2-22 Sürdürülebilir kalkınma stratejisi hakkında beyan Birleştirilmiş Rapor 2023 S7-12
2-23 Politika taahhütleri Birleştirilmiş Rapor 2023 S38 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/ir/governance/policy/)(https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/procurement/partner/)
2-24 Politika taahhütlerinin yerleştirilmesi Birleştirilmiş Rapor 2023 S38, S69-70
2-25 Olumsuz etkileri düzeltmek için süreçler
2-26 Tavsiye istemek ve endişeleri dile getirmek için mekanizmalar Birleştirilmiş Rapor 2023 S68 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/governance/compliance/)(https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/procurement/partner_hotline/)
2-27 Yasalara ve düzenlemelere uyum Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
2-28 Üyelik birlikleri
5. Paydaş katılımı
2-29 Paydaş katılımına yaklaşım Birleştirilmiş Rapor 2023 S38 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/infocus/stakeholders/)
2-30 Toplu sözleşme anlaşmaları Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)

■GRI 3: Önemli Konular 2021

Tanım Bilgi konumu / Yorum
*“Nitto Group Birleştirilmiş Rapor” için, Nitto Group Birleştirilmiş Rapor 2023’e atıfta bulunuyoruz.
3-1 Önemli konuları belirleme süreci Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/infocus/materiality/)
3-2 Önemli konuların listesi Birleştirilmiş Rapor 2023 S21-24 ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/infocus/materiality/)
3-3 Önemli konuların yönetimi Birleştirilmiş Rapor 2023 S21-24, S69-70

■Konuya Özgü Açıklamalar

Tanım Bilgi konumu / Yorum
*“Nitto Group Birleştirilmiş Rapor” için, Nitto Group Birleştirilmiş Rapor 2023’e atıfta bulunuyoruz.
Ekonomik
GRI 201: Ekonomik Performans 2016
201-1 Üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik değer Birleştirilmiş Rapor 2023 (S71-75) ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/ir/finance/)
201-2 İklim değişikliği yüzünden mali sonuçlar ve diğer riskler ve fırsatlar Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/infocus/TCFD/) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
201-3 Tanımlanmış sosyal hak planı yükümlülükleri ve diğer emeklilik planları Menkul Kıymetler Raporu (18. Konsolide Olmayan Finansal Tablolarda çalışan sosyal hakları vb.)
GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016
205-2 Yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri hakkında iletişim ve eğitim Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/governance/compliance/)
GRI 206: Rekabete Aykırı Davranış 2016
206-1 Rekabete aykırı davranış, tekelcilikle mücadele ve tekelcilik uygulamaları için yasal işlemler Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
GRI 207: Vergi 2019
207-1 Vergiye yaklaşım Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/governance/policy/tax_policy/)
207-2 Vergi yönetişimi, kontrolü ve risk yönetimi Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/governance/policy/tax_policy/)
Çevresel
GRI 301: Malzemeler 2016
301-1 Ağırlığa veya hacme göre kullanılan malzemeler Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
GRI 302: Enerji 2016
302-1 Kuruluş içinde enerji tüketimi Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
302-2 Kuruluşun dışında enerji tüketimi Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
302-3 Enerji yoğunluğu Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
302-4 Enerji tüketiminin azaltılması Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
GRI 303: Su ve Atık Sular 2018
303-2 Su tahliyesi ile ilgili etkilerin yönetimi CDP İklim Değişikliği Tepkileri
303-3 Su çekme Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP Su Tepkileri
303-4 Su tahliyesi Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP Su Tepkileri
303-5 Su tüketimi Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP Su Tepkileri
GRI 305: Emisyonlar 2016
305-1 Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonları Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
305-2 Enerji dolaylı (Kapsam 2) sera gazı emisyonları Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
305-3 Diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı emisyonları Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
305-4 Sera gazı emisyonları yoğunluğu Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
305-5 Sera gazı emisyonlarının azaltılması Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
305-7 Azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SOx) ve diğer önemli hava emisyonları Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve CDP İklim Değişikliği Tepkileri
GRI 306: Atık 2020
306-3 Açıklama 306-3 Üretilen atık Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
306-4 Bertaraf edilmekten kurtarılan atık Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
306-5 Bertaraf edilmeye gönderilen atık Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
GRI 307: ÇEVRESEL UYUM 2016
307-1 Çevre yasalarına ve düzenlemelerine uyulmaması Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/governance/compliance/)
Sosyal
GRI 401: İstihdam 2016
401-1 Yeni çalışan işe alımları ve çalışan sirkülasyonu Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf) ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/human_resources/talent_management/)
401-2 Geçici veya yarı zamanlı çalışanlara sağlanmayan tam zamanlı çalışanlara sağlanan yan haklar Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/ja/employment/environment/)
GRI 403: Mesleki Sağlık ve Güvenlik 2018
403-1 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemi Birleştirilmiş Rapor 2023 (S37) ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/safety/)(https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/certificate/iso/)
403-2 Tehlike belirleme, risk değerlendirmesi ve vaka soruşturması Birleştirilmiş Rapor 2023 (S37) ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/safety/)
403-3 Mesleki sağlık hizmetleri Birleştirilmiş Rapor 2023 (S34, S37) ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/safety/activity/)(https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/human_resources/talent_management/)
403-5 Mesleki sağlık ve güvenlik konusunda işçi eğitimi Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/safety/education/)
403-6 İşçi sağlığının desteklenmesi Birleştirilmiş Rapor 2023 (S34) ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/human_resources/talent_management/)
403-7 İş ilişkileri ile doğrudan bağlantılı olan mesleki sağlık ve güvenlik etkilerinin önlenmesi ve azaltılması Birleştirilmiş Rapor 2023 (S37) ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/environment/chemical/)
403-9 İş ile ilgili yaralanmalar Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
GRI 404: Eğitim ve Öğretim 2016
404-2 Çalışan becerilerini yükseltmek için programlar ve geçiş yardım programları Birleştirilmiş Rapor 2023 (S33-34) ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/human_resources/talent_management/)
GRI 405: Çeşitlilik ve Eşit Fırsat 2016
405-1 Yönetişim organlarının ve çalışanların çeşitliliği Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
405-2 Kadınların erkeklere göre temel maaş ve ücretlendirme oranı Sürdürülebilirlik Veri Kitabı (https://www.nitto.com/jp/en/others/sustainability/data_book/sustainability_data_book_2023.pdf)
GRI 408: Çocuk İşçiliği 2016
408-1 Çocuk işçiliği vakaları için önemli risk altında bulunan işletmeler ve tedarikçiler Birleştirilmiş Rapor 2023 (S38) ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/human/)
GRI 409: Zorla veya Zorunlu Çalıştırma 2016
409-1 Zorla veya zorunlu çalıştırma vakaları için önemli risk altında bulunan işletmeler ve tedarikçiler Birleştirilmiş Rapor 2023 (S38) ve Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/social/human/)
GRI 416: Müşteri Sağlığı ve Güvenliği 2016
416-2 Ürünlerin ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkileri ile ilgili uyumsuzluk vakaları Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/governance/compliance/)
GRI 417: Pazarlama ve Etiketleme 2016
417-2 Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme ile ilgili uyumsuzluk vakaları Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/governance/compliance/)
417-3 Pazarlama iletişimleri ile ilgili uyumsuzluk vakaları Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/governance/compliance/)
GRI 419: SOSYOEKONOMİK UYUM 2016
419-1 Sosyal ve ekonomik alanda yasalara ve düzenlemelere uyulmaması Nitto web sitesi (https://www.nitto.com/jp/en/sustainability/governance/compliance/)

Nitto Group Birleştirilmiş Rapor, Nitto Group Birleştirilmiş Rapor 2023 anlamına gelir.

Contact Us

For any inquiries about Sustainability.

Business Hours(Japan time)
9:00-17:30 (Except for Sat, Sun, and Holidays)