Ana metne git

ArGe hakkında Temel Politika

Sosyal sorunları inovasyon yoluyla çözme
~Küresel çevre, insanlık ve toplum için teknolojik gelişim yoluyla kurumsal değeri artırmayı hedefliyoruz~

 • Küresel çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine ve tüm insanların yaşam kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olan yeni ürünler/hizmetler ve işletmeler yaratmaya devam ediyoruz.
 • Nitto’nun çekirdek teknolojilerini derinleştirirken, dışarıdan yeni teknolojileri proaktif olarak tanıtarak, teknolojinin değerinde sürekli iyileştirmeler yapıyoruz.
 • Maddi olmayan değerin önemini vurgulayarak ve rekabet üstünlüğümüzü artırmak için yüksek kaliteli patentlerden yararlanarak, kurumsal değeri artırmaya katkıda bulunuyoruz.
 • Çeşitli ve çok yönlü yeteneklerin bilgeliğini toplayarak, yenilikçi teknolojiler geliştirmek için yeni zorluklar üstleniyoruz.

Ar-Ge yapısı

JAPONYA

Kurumsal Teknoloji Sektörü ve İş Bölümü Ar-Ge merkezleri, mevcut iş sahalarında büyüme sağlama ve gelecekte değer yaratma amacı ile birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirir. Kurumsal Teknoloji Sektörü farklı roller oynayan 4 bölüme sahiptir.

Kurumsal Ar-Ge bölümü
 • temel teknolojiyi geliştirir ve bunu yeni ürünlerin ilk tasarımını oluşturmak için kullanır.
 • iş bölümü Ar-Ge merkezi ile iş birliği yaparak bu ürünleri ticarileştirmeyi amaçlar.
Yeni iş geliştirme bölümü
 • yeni bir alanda pazar odaklı iş yaratmayı amaçlar.
 • şirket içi teknolojiler geliştirmenin yanı sıra dış teknolojiler elde etme yoluyla çabalarını hızlandırmaya çalışır.
Nükleik asit ilacı iş bölümü
 • nükleik asit ilacının geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır.
 • ilaç şirketlerine ilaçlar veya ilgili teknolojiler lisanslamayı amaçlar.
Teknoloji ve IP stratejisi bölümü
 • 3 bölüm ve her iş bölümünün Ar-Ge merkezi ile yakın şekilde işbirliği yapar.
 • gelecekteki işlere ve bir fikri mülkiyetten gelen teknolojilere destek sağlar.

Stratejiye dayanarak, küresel çevreyi korumak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için yeni ürünler, hizmetler ve iş yaratmayı sürdürüyoruz. Bunu gerçekleştirmek için, harici teknolojiler elde ederek ve temel teknolojilerimizi geliştirerek teknolojilerimizin değerini artırmaya devam ediyoruz.

Küresel

Nitto’nun Ar-Ge’si Japonya, ABD ve Güney Asya dâhil olmak üzere küresel bir ağa sahiptir ve her alan liderliği ele almakta ve yerel odaklı Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmektedir. Küresel bilgi, teknoloji ve know-how birleşiminden güç alan bir “yeni değer zinciri” oluşturarak, daha fazla büyüme için orijinal teknolojilerimizden ve iş tohumlarımızdan en iyi şekilde yararlanacağız.

Nitto Denko Technical Corporation Kaliforniya, Oceanside’da bulunmaktadır ve ABD’deki üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle iş birliği yaparak optikle ilgili malzemeler, yarı iletken malzemeler ve organik elektronik cihazlar teknolojisi geliştirmektedir.
Nitto Denko Asia Technical Center Singapur’da bulunmaktadır ve bir uygulama olarak algılama teknolojisi ve biyomedikal sensör cihazları geliştirmektedir.
Nitto Bend Technologies Utah, Farmington’da bulunmaktadır ve kendi esnek sensörüne dayanan yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmektedir. Ayrıca, sensör cihazı tarafından elde edilen verileri kullanan yeni hizmetler başlatmayı da planlamaktadır.
Nitto Biopharma Kaliforniya, San Diego’da bulunmaktadır ve nükleik asit ilacı geliştirmektedir. Ayrıca, harici bir şirketle iş birliği yaparak bir klinik çalışmada da liderlik yapmaktadır.
Nitto Innovations Kaliforniya, San Jose’de bulunan şirket bilgi toplar ve yeni kurulan şirketlerin faaliyetlerini destekler.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)