Ana metne git

Risk Yönetimi

Bağlantılı İş riskleri

Acil Durum Destek Sistemi

Acil durumlarda sunulan toplam grup desteği

Eğer geniş-ölçekli bir felaket veya ciddi bir kaza meydana gelirse, Nitto Group tarafından geliştirilmiş bir sistem derhal üst yönetim ile temasa geçer. Eğer gerekiyorsa, üst yönetim, oluşturulacak olan Afet Tepki Verme Genel Merkezini yetkilendirir ve bağlantılı tüm grup şirketleri ve üsleri Nitto Group’un tümünden destek alır.

Acil Durum ve Vaka Raporlama Rehber Kitabı

Acil Durum ve Vaka Raporlama Rehber Kitabı

İşin Devamlılığı Yönetimi (BCM) Çabaları

Nitto Group etrafındaki, işin kendisi, toplum, çevre ve felaketlerle ilgili muhtelif risklere rağmen iş faaliyetlerinin sürdürülmesi için.

Temel Politika ve Faaliyetlerin Çeşitliliği

Temel Politika ve Faaliyetlerin Çeşitliliği
 • İnsan Hayatına Saygı
  Çalışanlarımızın ve onların aile bireylerinin emniyetinin ve refahının teminine maksimum önem vereceğiz.
 • İkincil (ardışıl) felaketlerin önlenmesi
  Yangın veya solvent saçılması gibi yerel topluluğun alt üst olmasına yol açacak olayların ardından oluşabilecek ikincil felaketlerin önlenmesi için çalışacağız.
 • Ürünlerin tedariği için sorumluluk
  Toplumun normal işleyişini idame ettirmek için temel ürünleri temin edeceğiz.
  Temel ürünlerin imalatını kaldığı yerden tekrar başlatabilmek için tedarik zincirlerini kuvvetlendireceğiz.
 • Yerel topluluğun desteklenmesi
  Komşu bölgelerin emniyeti, refahı ve restorasyonunu temin için yardım sağlayacağız.

Nitto Group İşin Devamlılığı Yönetimi (BCM)

PDCS döngüsünün dört temel politikasını takip ederek, felaketi küçültme (felaket önleme ve felaket minimizasyon çabaları) ve hızla eski haline gelme arasında yakın bir bağlantı ile işin devamlılığı yönetimi (BCM) faaliyetlerini icra ederiz.

* BCM (İşin Devamlılığı Yönetimi): BCP oluşturmadan gözden geçirme faaliyetine dek tüm yönetim sistemi.

* BCP (İşin Devamlılığı Planı): Felaketler esnasında işin gidişatını sürdürmek üzere bir yaşam çizgisi olarak, bir eylem planı.

* METI (Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı) ve Ticaret ve Bilgilendirme Politikası Bürosu tarafından temin edilen, İşin Devamlılığı Planını Oluşturma rehber Bilgilerinin Özetinden.

Felaketlerden Korunma ve Hasarın En Aza İndirilmesi Çabaları (Küçültme)

Önemli depremler, yangınlar ve sel gibi doğal afetlerin neden olduğu kişisel ve maddi hasarı ve ayrıca sadece dahili değil, aynı zamanda harici olarak da bulaşıcı hastalıkları en aza indirmek için önlemler alınmaktadır.
Her bir afet türü için acil durum eylem planları oluşturulmuştur ve üst yönetim ile birlikte tüm çalışanlar düzenli olarak eğitim ve öğretim ile uğraşmaktadır.
Eğitim ve öğretim, her sahada o bölgede beklenen felaket riskleriyle eşleşen içeriğe dayalı olarak yürütülür ve eğitimle ortaya çıkan sorunlar ve konularla ilgili sürekli iyileştirmeler yapılır.

Eski Duruma Hızla Gelme Çabaları

Nitto Group’un esas işleri ve mühim görevleri netleştirildi, hedef alınacak bir restorasyon süresi belirlendi, bir acil durum eylem planı formüle edilip hasar teyit edildi ve müşterilerle irtibata geçildi. Tüm hedef işlerin ve paylaşılan görevlerin yanı sıra, BT ve dağıtım gibi işlevler için ayrı ayrı ihtiyaç duyulacak hususlara göre özel hazırlanmış ayrı ayrı planlar ortak temalar temelinde bir ortak eylem planı formüle edildi.

Acil durum eylem planları felakette korunma eğitimi süresince periyodik olarak test edildi ve neticeler temelinde geliştirmeler yapıldı. Esas işler ve mühim görevler de periyodik temelde gözden geçirildi.