Ana metne git

Çevresel hedefler

CO2 Emisyonunu Azaltma

Nitto Group’un iklim değişikliği ile mücadelede önemli platformu CO2 emisyonlarının azaltılmasıdır.
Karbon nötr operasyonları başarmayı gerçekleştirmek için, 2030 mali yılına kadar yeni bir hedef belirledik ve yatırım için önümüzdeki on yıl içinde 60,0 milyar yen ayırmayı planlıyoruz.
Tasarruf ve geri dönüşüm enerjisinin yanı sıra, üretim sürecinden CO2'yi geri kazanmak ve yeniden kullanmak için karbon geri dönüşüm teknolojisi gibi yeni teknolojileri geliştirme ve uygulama girişimlerimizi yeniden iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.
CO2yi azaltma

※1 kapsam1+2
※2 kapsam3

Kaynakların Etkin Kullanımı

Nitto Group, kaynakların etkin kullanımı için 3R (Reduce/Azalt, Reuse/Tekrar Kullan, Recycle/Geri Dönüştür) yaklaşımını kullanmaktadır.
Hammaddeler için geri dönüştürülmüş malzemelerin aktif kullanımı, üretim sürecinde kaynak kaybının en aza indirilmesi, atıkların yeniden kullanımı ve benzerlerinde etkinliklerini kanıtlamak için kendi ürünlerimizden ve teknolojilerimizden faydalanıyoruz. Dahası, bu tür ürünler ve teknolojiler için diğer şirketlere bir teklifte bulunacağız.

Kirleticilerin ve Çevreye Zararlı Maddelerin Emisyon Azalımı

Tesislerimiz ve çalışma ortamımızın etrafındaki çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek için organik solventlerin ve tehlikeli maddelerin emisyonlarını azaltmak üzere çaba sarf ediyoruz.
2030 yılı için Nitto Group’un tamamında tolüen içeren uçucu organik bileşiklere (VOC’ler) yönelik azaltma hedefleri ve eylem planları hazırladık. Nitto çözücü içermeyen süreçlerin devreye alınmasını hızlandırarak, tehlikeli maddeleri yasaların/düzenlemelerin gerektirdiğinden daha katı standartlara göre tanımlayarak ve kullanımlarını düzenleyerek çevresel etkisini azaltmaya çalışacaktır.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)