Passa al testo principale

Europa

Consiglio di Amministrazione

Al 21 giugno 2019
                     
TitoloNome
Presidente & CEO & COO
Amministratore delegato, C.d.A.
Hideo TAKASAKI
Vicepresidente Esecutivo Senior
Amministratore delegato
Toshiyuki UMEHARA
Vicepresidente Esecutivo Senior
Consigliere
Toru TAKEUCHI
Vicepresidente Esecutivo
Consigliere
Nobuhiro TODOKORO
Vicepresidente Senior
Consigliere
Yosuke MIKI
Consigliere
(Amministratore esterno)
Yoichiro FURUSE
Takashi HATCHOJI
Tamio FUKUDA
Membro del Comitato di vigilanza e auditMasami KANZAKI
Shin TOKUYASU
Membro del Comitato di vigilanza e audit
(Auditor esterno)
Masashi TERANISHI
Masakazu TOYODA
Mitsuhide SHIRAKI
Vicepresidente Esecutivo SeniorToshihiko OMOTE
Michio YOSHIMOTO
Vicepresidente EsecutivoYasushi NAKAHIRA
Yukihiro IIZUKA
Vicepresidente SeniorYasuhito OHWAKI
Sam STRIJCKMANS
Jun YAMASHITA
Toshihiko TAKAYANAGI
Kazuki TSUCHIMOTO
VicepresidenteHiroshi FUKUHARA
Seiji FUJIOKA
Atsushi UKON
Bae-Won LEE
Yasuhiro ISEYAMA
Norio SATO
Katsuyoshi JO
Tatsuya OSUKA
Mehrdad TABRIZI
Tatsuya AKAGI
Kenjiro ASUMA
 

Contattaci

Business Hours (WET)
8:00h-17:00h(Except for Sat, Sun, and Holidays)

Torna ad inizio pagina