Ana metne git

EcoVadis

Nitto Belçika için EcoVadis Gold statüsü

Nitto Belçika, küresel tedarik zincirlerinde şeffaflığı ve sürdürülebilirliği teşvik eden bir sürdürülebilirlik aracı olan EcoVadis'ten Gold statüsü almıştır (http://www.ecovadis.com). Bu sonuç, Nitto Belçika'yı bu programa kayıtlı 60.000'den fazla şirketin en iyi performans gösterenleri arasında konumlandırıyor.

Nitto Belçika için EcoVadis Gold statüsü

EcoVadis sürdürülebilirlik performansını dört boyutta değerlendirir: “Çevre”, “İşgücü ve İnsan Hakları”, “Etik” ve “Sürdürülebilir Tedarik”. Gönderilen belgelere dayalı biçimde müteakiben denetlenen bir öz değerlendirme ile ilgilidir.

EcoVadis tarafından düzenlenen puanlamaya dayalı biçimde Nitto Belçika, Çevre Yönetişimi ve Etik bakımında güçlü bir performansıyla 4 alanın tamamında iyi bir puan almaktadır.

Çevre alanında güçlü performans: İşgücü & İnsan Hakları alanında güçlü performans: Etik alanında güçlü performans: Sürdürülebilir Tedarik alanında güçlü performans:
 • %100 yenilenebilir enerji ile üretim.
 • Malzemeler için yürürlükte bulunan Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım programları.
 • CO2 emisyonlarının, atık üretiminin ve VOC emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili performansın ölçümü.
 • Esnek çalışma ortamı.
 • Yürürlükte bulunan çalışan sağlık hizmetleri programları.
 • Yıllık yönetim, uyum ve kişisel gelişim eğitim programı.
 • Kurumsal politika ve eğitimler.
 • Etik sertifikasyonu (IATF16949).
 • Uygulama SDG'leri hakkında ilerleme raporlaması.
 • Çevresel ve sosyal uygulamalar hakkında tedarikçi değerlendirmesi.
 • REACH uyumu hakkında yukarı yönlü değerlendirme.
 • Çatışmalı bölgelerden kaynaklanan madenler konusunda açık politika ve kullanımı yasaklama.