Ana metne git

Çalışanların İşe Alınması/Geliştirilmesi

Nitto Group’ta işe alımdan, İK gelişimine ve kariyer yapmaya dek bir dizi süreç aracılığıyla Nitto İnsanları geliştirecek küresel bir personel sistemini sürdürüyoruz. Bireylerin yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kişisel görüşme ve eğitim fırsatlarını genişletiyoruz.
Büyüme konusunda tutkulu ve kendilerine meydan okumaya devam etmeye hevesli çalışanlar yetiştirerek çalışanlarımızın ve kuruluşumuzun büyümesini sürdürebileceğimize, aynı zamanda Kurumsal Felsefemize uygun bir şirket kültürü ve programı geliştireceğimize inanıyoruz.

İstihdam

Bugünlerde sürekli değişen iş ortamı Nitto Group’u küresel pazara itiyor ve bunun sonucu olarak 2018 mali yılında yurtdışı satış oranı %70'in üzerine çıktı. İleride, çok kutuplu pazardaki farklı ihtiyaçları her ülke ve bölgenin bakış açısından ele alabilen küresel görüşlü insanları işe almak ve geliştirmek için daha fazla çaba göstereceğiz.

İnsan Kaynakları Geliştirme

İnsanların kariyer basamaklarının her aşamasında edinmesi gereken bilgi ve beceri gruplarını belirler ve her çalışanın kendi inisiyatifiyle kurs seçebilmesi için bunları bir eğitim müfredatına dahil ederiz. Aynı zamanda, satış, üretim mühendisliği ve imalat gibi her bir iş fonksiyonu için özel olarak hazırlanmış çeşitli eğitim fırsatları sunarız. Dolayısıyla, her iş fonksiyonunun yeterlilik seviyesi de yükselmiş olur. Bu türdeki eğitim fırsatlarına ek olarak tüm işyerinin, insan kaynaklarını yetiştirme aracı olarak hizmet verdiği bir işyeri ortamını ve kültürünü geliştirme çabalarımızı hızlandıracağız.

Ayrıca, Grubun gelecekteki üst düzey yöneticilerini teşvik etmek amacıyla, Nitto Group’u yeni iş yaratıcılığı ve yönetim sorunlarına çözümler alanında ileriye götüren Nitto Global Business Academy'yi (NGBA) başlattık. Amacımız NGBA'yı, Nitto'nun gelecekteki kimliğini şekillendirecek insan kaynaklarını geliştiren bir güç merkezi olarak pratik ihtiyaçlara daha iyi hitap eden bir programa dönüştürmektir.

inovas, İK ile Ar-Ge’yi ateşleyen bir tesis

inovas, İK ile Ar-Ge’yi ateşleyen bir tesis

Doğru İnsanlar ve Doğru Pozisyonlar

Nitto Group olarak, iş büyümesini sağlamak ve çalışanların kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için dünya genelinde doğru insanları doğru pozisyonlara yerleştirmeyi hedefliyoruz.
Küresel bir oyuncu olarak, yerel yönetimi güçlendirmek zorunluluktur. Bu doğrultuda, yerel insanları yurtdışı iştiraklerimizdeki kilit pozisyonlara proaktif olarak tayin ediyoruz ve bu konumların yönetiminin her ülke ve bölgeden insanlara bırakılması gerektiğine inanıyoruz.

Personel Sistemi, Tazminatlar

Ülkeler ve bölgeler arasında personel dönüşümünü kolaylaştırmak için, Grupta ortak bir liyakat derecelendirme sistemi ve iş fonksiyonu derecelendirme sistemi uygulamaktayız. Böylece yönetim kurulu geneline adil ve eşitlikçi muamele edilmektedir.
Her ülkede/bölgede belirlenen asgari ücret şartlarına uyarız.

İrtibat için

Çalışma saatleri (Türkiye saati ile)
8:00-17:30(Cumartesi, Pazar ve Tatil Günleri Hariç)