Ana metne git

Share
  • LinkedIn
  • mail
  • copy
    Link copied
  • Şirket haberleri

İdiyopatik Pulmoner Fibrozun Tedavisi için ND-L02-s0201’in Faz 2 Klinik Çalışmasından Elde Edilen Sonuçlar

Nitto Denko Corporation (Genel Merkez: Osaka, Japonya: Başkan: Hideo Takasaki) (“Nitto”) bugün ND-L02-s0201’in İdiyopatik Pulmoner Fibrozun*1 tedavisi için Faz 2 klinik çalışmasında beklenen etkililiği göstermediğini ancak güvenli ve tolere edilebilir olduğunu duyurdu. Bu sonuçlar Bristol Myers Squibb Company (Genel Merkez: New York City, New York, ABD; CEO: Giovanni Caforio) (“BMS”) ile paylaşılmış ve tartışılmıştır ve Nitto, BMS’nin pulmoner fibroz için ND-L02-s0201’i lisanslamayı desteklemek için seçenek haklarını kullanmamaya karar verdiğine dair bildirim almıştır.
ND-L02-s0201, kolajen sentezini ve salgısını düzenleyen ve fibroza neden olan kolajen spesifik bir şaperon olan HSP47’yi (Isı Şoku Proteini 47) inhibe etmek için tasarlanmış siRNA oligonükleotid ilacıdır. 2016’da BMS ve Nitto, ilerlemiş karaciğer fibrozunun tedavisi için ND-L02-s0201’in geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için BMS’ye münhasır dünya çapında haklar veren bir anlaşma imzalamıştır. Sözleşme ayrıca BMS’ye idiyopatik pulmoner fibrozun tedavisi için ND-L02-s0201 üzerinde münhasır haklar elde etme seçeneği sağlamıştır.

Karaciğer fibrozisi ve siroz tedavisi için ND-L02-s0201’in geliştirilmesi BMS tarafından devam ettirilmiştir. Ancak Nitto, BMS’den alkolik olmayan steatohepatitin (NASH) tedavisi için devam eden ND-L02-s0201 Faz 2 klinik araştırmasına devam etmemeye karar verildiğine dair bildirim almıştır.

*1 İdiyopatik pulmoner fibroz (IPF), sürekli enflamatuar uyarım ve onarım eksikliği yüzünden kolajenin birikmesi ve akciğerin hava keselerinin etrafındaki doku ve alan olan interstisyumun kalınlaşması ile sonuçlanan karşılanmamış bir tıbbi ihtiyaç olan bir hastalıktır. IPF kötü prognoz ile ilişkilidir ve Japonya’da kolay kontrol edilemeyen hastalıklardan biri olarak tanımlanmıştır.

İrtibat için

Share
  • LinkedIn
  • mail
  • copy
Notice
Here is the information at the release day. This information may be different from the information at other medias. Please be forewarned.